Vem levde länge? Och varför?

Raw och levande föda stöttar inte bara kroppen mot sjukdomar. En mat som har liv,  skapar liv i våra kroppar, och gör man det genomtänkt på bra sätt så kan man räkna med ett lååångt liv också. Detta inlägg handlar om det så fint översatta; Longetivitets Argumentet.

Longevitets argumentet är komplicerat, så det bästa vi kan göra är epedimiologiska uttalanden (läran om sjukdomsförloppens demografi) , vilket starkt tyder på att de med längst livslängd i första hand, om inte helt och hållet, höll sig till enbart plantbaserad kost. Enligt Herodotos, historiens fader, levde ett folk, de Pelagasians, som år 3000 f Kr hade en 100 % levande diet som var växt-baserad, och deras medelålder var 200(!) Dr Cousens reste till detta område i Grekland och fick veta att dessa människor faktiskt existerade, och att detta verkligen var deras diet. Den inre cirkeln av esser (essene brotherhood)  hade en genomsnittlig livslängd på 120 år när de flesta av befolkningens livslängd på den tiden var 40-50 år. Och eftersom Jesus var uppvuxen i ett esse-brödraskap, är det dokumenterat att han och alla hans lärjungar var vegetarian. Det passar med den bibliska Genesis 1:29 rekommendation.

God said, “See, I give you every seed-bearing plant that is upon all the earth, and every tree that has seed-bearing fruit; they shall be yours for food.

Folk som inte förstår Torah lärdomar, och använder Genesis 9:03 för att rättfärdiga sitt köttätande, missar poängen. Genesis 1:29 är den perfekta dieten.

Everything that lives and moves will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything.

Du gör det bästa du kan för att begränsa ditt köttintag tills du är andligt redo att leva efter denna gamla rekommendation.

Det finns minst ett antropologiskt fynd från ca 3,2 miljoner år sedan, som visar att den grundläggande kosten för människor på den tiden var liknande schimpanserna föda, vilket är av ca 98 % växt-baserad. Hunzakuts (kända för sin livslängd) anses allmänt vara främst vegetarianer, med undantag för den ceremoniella användningen av kött. Det finns en viss stam av Yemanites, som var vegetarianer och långlivat. En studie som gjordes i Ryssland på sina 21.000 hundraåringar hittade att den högsta procent var vegetarianer. En annan studie som gjorts i Bulgarien visade 1.600 hundraåringar för varje miljon av befolkningen jämfört med 9 hundraåringar per miljon i USA. De allra flesta av dessa bulgariska hundraåringar var lakto-vegetarianer. Stammarna i Vilcabama regionen i Equador, mayafolket , och Tarahumaras i Mexiko är alla kända för sin livslängd och är främst plant-source-only samhällen. Alla dessa studier tyder på att vegetariska kulturer tenderar att leva längre .

Urdrag, ändringar och översatt från Dr Gabriel Cousens BlogExcerpt from Dr Gabriel Cousens Blog

“Longevity arguments are complicated and the best we can do is make epidemiological statements, which strongly suggest those with the greatest longevity and primarily, if not entirely plant source only in their diet.  According to Herodotus, the father of history, the Pelagasians, who lived 3,000 years B.C., had a 100% live-food, plant-source diet; their average age was 200.

I travelled to this area of Greece and learned that these people did, in fact, exist, and that this was indeed their diet.  The inner circle of Essenes, when most of the population’s lifespan at that time was 40-50 years, had an average lifespan of 120 years.  In my book Conscious Eating, and in other books, it is documented that Jesus and all his disciples were vegetarian.  This fits with the Biblical Genesis 1:29 recommendation.  People who don’t understand Torah teaching, and use Genesis 9:3 to justify meat-eating, miss the point.  Genesis 1:29 is the ideal diet.  If you are not ready, as I paraphrase the great Torah sage and physician Maimonides,

Then do the best you can and limit your flesh intake until you are spiritually ready to live by Genesis 1:29.

There is at least one anthropological finding of 3.2 million years ago, showing that the basic diet of the people at that time was similar the chimpanzees’ diet, which is about 98% plant-source.   The Hunzakuts (well known for their longevity) are generally considered to be primarily vegetarian, except for the ceremonial use of meat. There is a certain tribe of Yemanites, who were vegetarian and long-lived. One study done in Russia on their 21,000 centenarians found the highest percent were vegetarians.  Another study done in Bulgaria showed 1,600 centenarians for every million of its population compared to 9 centenarians per million in the US.  The vast majority of these Bulgarian centenarians were lacto-vegetarians. The tribes in the Vilcabama region of Equador, the Mayans, and Tarahumaras of Mexico are all known for their longevity and are primarily plant-source-only societies.  All these studies suggest that vegetarian cultures tend to live longer. “

Check Also

Top 10 Superfood – Chia

Chiafrön är definitivt ett superfood som alla bör ha hemma och inta dagligen. Om något …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.